Anaokulu Nedir – İstanbul Anaokulları

anaokulu 0034 İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları

Anaokulu Nedir?

Aslen Almanca bir kelime olan “kindergarten” kelimesinin gerçek çevirisi “çocuklar için bir bahçe”dir. Daha kısaca “çocuk bahçesi” de denebilir. Ancak biz Türkiye’de kindergarten kelimesi yerine anaokulu kelimesini kullanmaktayız.

Merriam-Webster sözlüğüne göre anaokulu “çok küçük çocuklar için bir okul veya sınıf”tır.

Türk Dil Kurumu (TDK) ‘ya göre ise anaokulu kelimesinin anlamı:

“Öğrenim çağına henüz gelmemiş 2-6 yaş arasındaki çocukları okul düzenine hazırlayan eğitim kuruluşu, ana mektebi.”

tdk anaokulu nedir İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları

En basit haliyle anaokulu, çocukların sosyalleşmesi ve renkleri ve şekilleri öğrenmesi için bir fırsattan daha fazlasıdır. Okul öncesi yıllar küçük çocukların hayatında çok önemlidir!

İyi yönetilen bir sınıf, çocuklara, üstesinden gelebileceklerinin ötesine geçmeden, gelişimsel olarak uygun öğrenme fırsatları sunmalıdır.

Aynı zamanda onlara oyun zamanı sağlamalı ve şekerlemeler veya atıştırmalıklar gibi vücutlarını yeniden şarj etme ve yakıt ikmali yapma şansı sağlamalıdır.

Her şeyden önce, anaokulu çocukların erken eğitim becerilerini kazandıkları ve böylece birinci sınıfa geçmek için sadece hazır değil, aynı zamanda heyecanlı oldukları zamandır.

Bu yaş grubundaki çocuklar küçük sünger gibidir. Öğrenmeyi severler ve bunu yapmaya isteklidirler. Bu zihniyeti korumak, bir anaokulu öğretmeninin gerçekleştirmesi gereken en önemli görevlerden biridir.

Ve bu, ebeveynlerin, bebek bakıcılarının, dadıların ve diğer tüm çocuk bakıcılarının evde de yardımcı olabileceği bir şeydir!

anaokulu 0053 İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları

Bir Anaokuluna Başlamanın Ortalama Yaşı Kaçtır?

Genel bir tanımla anaokulu “4 ila 6 yaş arası çocuklar için okul” olarak listelenir. Bu noktaya kadar, anaokulu öğrencilerinin ortalama yaşı 4-5’tir, ancak birçok çocuk, büyüyene kadar -gelişimsel veya duygusal olarak- okula başlamaya aslında hazır olmayabilir.

Bazı çocukların anaokuluna 6 yaşında başlaması alışılmadık bir durum değildir.

İyi Bir Anaokulu Seçiminde Neler Aranmalı


Çocuğunuz için en iyi anaokulu sınıfını (ana sınıfı) bulma arayışındasınız. İşte okulları gezerken aramanız gerekenler.

Çocuğunuzun anaokuluna başlamaya hazır olduğuna karar verdikten sonra, bir sonraki adımınız potansiyel anaokullarını gezmektir. Bu ziyaretler size anaokulu öğretmenlerini iş başında görme ve sınıflarını nasıl işlettiklerini görme şansı verecek.

“Anaokulu Nedir?”de bahsettiğimiz gibi, iyi yönetilen bir sınıf, çocuklara, üstesinden gelebileceklerinin ötesine geçmeden, gelişimsel olarak uygun öğrenme fırsatları sunmalıdır.

Okul öncesi çocuklarına oyun zamanı (yapılandırılmış veya yapılandırılmamış) ile dinlenme ve yakıt ikmali için belirlenmiş zamanlara (örneğin, uyku zamanı, atıştırma zamanı) katılma şansı vermelidir.

Yine de, bunlar iyi yönetilen bir sınıfın harika işaretleri olsa da, sadece bunlar yeterli değil.

Aslında, bir okulu gezerken aramanız ve sormanız gereken pek çok şey var. İşte ziyaretiniz sırasında dikkat etmeniz gereken genel konuların bir listesi ve her biri için sorabileceğiniz bir soru örneği.

Ayrıca, çocuk bakıcınız, bakıcınız veya annenizin yardımcısı olsun, çocuk bakıcınızı da bu sürece dahil etmeyi unutmayın. Çocuğunuzu iyi tanırlar ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir soru listesi üzerinde beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olabilirler. ihtiyaçlar ve ilgi alanları.

anaokulu secimi 0055 İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları


AnaSınıfı Anaokulu Güvenlik

 • Anaokulu sınıfları ne kadar büyük?
 • Sınıf büyüklüğü yönetilebilir veya hantal görünüyor mu?
 • Hem sınıfta hem de okulda güvenlik önlemleri mevcut mu?
 • Sınıf ne kadar çeşitli? Okul? Irk/etnik köken/sosyokültürel geçmiş açısından çeşitlilik gösteriyor mu?
 • Zorbalıkla ilgili okul politikası nedir?
 • Okula ve okuldan ulaşım sağlanıyor mu?
 • Öğretmen ve çocuğun ebeveyni/velisi/bakıcısı arasındaki iletişim nasıl yürütülür?

Anaokulu Anasınıfı Müfredatı ve Öğretim Tarzı

 • Öğretmen tüm öğrencilerin ilgisini çekme konusunda iyi bir iş çıkarıyor mu, yoksa dikkatini birkaçına mı odaklıyor?
 • Tüm etkinlikler büyük bir grup içinde mi yapılıyor yoksa öğretmenle bire bir görüşme de yapılıyor mu? Küçük grup öğrenme fırsatları var mı?
 • Öğrenme fırsatları hem günlük durumlarda hem de öğretim dönemlerinde sunuluyor mu?
 • Öğrenmeyi desteklemeye yardımcı olan dış geziler sunuluyor mu? (örneğin, kütüphanelere, mağazalara, müzelere, hayvanat bahçelerine vb. geziler)
 • Çocukların çizim yapma, performans gösterme ve şarkı söyleme gibi yaratıcı etkinliklere katılmaları için yeterli fırsatlar var mı?
 • Ne kadar “sesli okuma zamanı” var?
 • Filmler veya televizyon programları sınıfta rutin olarak gösteriliyor mu? Öyleyse, ekranların önünde haftada kaç saat geçiriliyor?

Anasınıfı Anaokulu “Bak ve Hisset”

 • Sınıf temiz mi? Banyolar ve diğer ortak alanlar temiz mi?
 • Atmosfer saygıyı ve görgü kurallarını besliyor mu?
 • Çocuklar mutlu görünüyor mu? Dikkatli görünüyorlar mı?
 • Öğretmen orada olmaktan mutlu görünüyor mu? Yoksa bitkin ve bunalmış görünüyor mu?
 • Öğrenci resimleri sınıfı ve koridorları süslüyor mu?
 • Her çocuğun, gün boyunca eşyalarını saklayabilecekleri belirlenmiş bir alanı (yani “dolabı”) var mı?


Mevcut Öğrenme Materyallerinin Kalitesi ve Miktarı

 • Çok sayıda kitap, dergi ve diğer materyaller var mı?
 • Materyaller güncel mi yoksa eski mi?
 • Kitaplar yıpranmış ve yıpranmış mı yoksa nispeten yeni mi görünüyor?
 • Tüm çocukların oynayabileceği kadar oyuncak var mı, yoksa aynı anda sadece birkaç çocuğun oynayabileceği kadar oyuncak var mı?
 • Sanat ve zanaat yaptıklarında, her çocuğun kendi projesini yapması için yeterli malzeme var mı?


Bu turlara katıldıktan ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri topladıktan sonra, çocuğunuzun büyüyüp gelişebileceği okulları ve olmayacağını bildiğiniz okulları belirlemek için daha iyi bir konumda olacaksınız.

Okul Oncesi Anaokulu Egitiminin Onemi İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları

Okul Öncesi Anaokulu Eğitiminin Önemi

National University Erken Çocukluk Gelişimi BA akademik program direktörü Dr. Jessica Alvarado’ya göre, okul öncesi eğitimi, bir çocuğun doğumundan anaokuluna başladığı ana kadar geçen süreyi ifade eden bir terimdir.

Alvarado’ya göre, anaokulu eğitimi yılları çocukların yaşamlarında önemli bir zamandır. Bu, akranları, öğretmenleri ve ebeveynleri de dahil olmak üzere başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunacaklarını ilk öğrendikleri ve yaşamları boyunca onlarla kalacak ilgi alanları geliştirmeye başladıkları zamandır.

Ancak Alvarado, okul öncesi eğitiminin yalnızca temel becerileri öğrenmekle ilgili olduğuna dair yaygın bir yanlış algı olduğunu söylüyor. “Bundan çok daha fazlası” diyor. “Çocukların kritik sosyal ve duygusal becerileri öğrendiği ve çocuk, ebeveynleri ve öğretmen arasında bir ortaklık kurulduğu bir zamandır.

Bu başarılı bir şekilde yapıldığında çocuğun eğitimi boyunca devam etmesi için zemin hazırlıyor.”

Bu dünyadaki uluslar, okul öncesi eğitiminin de öneminin farkına varıyor. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), misyonu eğitim yoluyla barışın inşasına, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, sürdürülebilir kalkınmaya ve kültürlerarası diyaloga katkıda bulunmak olan uluslararası bir yönetim organıdır.

Kuruluş, erken çocukluk eğitiminin önemi hakkında şunları söylüyor:


Okul öncesi erken çocukluk bakımı ve eğitimi, ilkokula hazırlıktan daha fazlasıdır. Yaşam boyu öğrenme ve esenlik için sağlam ve geniş bir temel oluşturmak için çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel ihtiyaçlarının bütünsel gelişimini amaçlar. Anaokulları, geleceğin ilgili, yetenekli ve sorumlu vatandaşlarını yetiştirme olanağına sahiptir.

Anaokullari Tarihi İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları

Anaokulları Tarihi

Froebel ve Anaokulu Hareketi

Pestalozzi ile birlikte, 19. yüzyılın başlarındaki eğitimcilerin belki de en yeteneklisi, anaokulu hareketinin kurucusu ve erken çocuklukta yapıcı oyunun ve kendi kendine etkinliğin önemi konusunda bir teorisyen olan Froebel‘di.

Frobel, panteizme meyleden ve bir doğa mistiği olarak da anılan koyu dindar bir adamdı. Hayatı boyunca, hem, okunması zor ve hem de anlaşılması zor olan akademik ve karanlık olan nesir ve felsefesinin tarzı nedeniyle çok az edebi ün kazandı.

Froebel, hayatının ilk yıllarında, Pestalozzi’nin bir öğrencisi ve Frankfurt am Main’deki normal okulun müdürü Anton Gruner ile tanıştığı ve onu öğretmen olmaya ikna ettiği 1805 yılına kadar çeşitli işlerde çalıştı.

Froebel kendi okulunu kurmaya karar vermeden önce 2 yıl kadar Gruner ile çalıştı. Pestalozzi ile İsviçre’nin Neuchatel şehrinde bir göl kasabası olan Yverdon’da fikir alışverişinde bulundu. Berlin ve Göttingen şehirlerinde kendi eğitimine devam etti.

1816’da sonuç, Griesheim’daki Evrensel Alman Eğitim Enstitüsü oldu ve ertesi yıl Froebel, arkadaşları, eşleri ve çocukları için bir tür eğitim topluluğu oluşturan Keilhau’ya transfer edildi.

Bu döneme ait, onun en önemli incelemesi olan İnsanın Eğitimi’ydi (1826). 1831’de yine İsviçre’deydi ve burada bir okul, yetimhane ve öğretmen yetiştirme kursu açtı.

Tarihteki Ilk Anaokulu İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları

Tarihteki İlk Anaokulu

Sonunda, 1837’de Keilhau’ya döndükten sonra, yakındaki Bad Blankenburg’da ilk Anaokulu ‘nu veya “çocuk bahçesini (kindergarten)” açtı. Deney geniş ilgi gördü ve bazı siyasi muhalefete rağmen diğer anaokulları açıldı ve gelişti.

Froebel’in pedagojisi Froebel’in pedagojik fikirleri, mistik ve metafizik bir bağlama sahiptir. İnsanı, varlığının bu üçlü yönüne tekabül eden kendi birliğini, çeşitliliğini ve bireyselliğini anlamayı öğrenmesi gereken Tanrı’nın, doğanın ve insanlığın çocuğu olarak gördü.

Öte yandan insan, her şeyin birliğini (panteist unsur) anlamalıdır. Eğitim, düşünen, akıllı bir varlık olarak insanı kendi bilincine vararak, İlahi Birliğin iç yasasının saf ve lekesiz, bilinçli ve özgür bir temsiline yönlendirmekten ve ona bunun yollarını ve araçlarını öğretmekten ibarettir.

Eğitimin iki yönü vardı: öğretmen, çocuğun kendini geliştirmesinin veya “kendi etkinliğinin” önündeki engelleri kaldıracaktı, ama aynı zamanda, insan deneyiminin doğru ve en iyi olduğunu öğrettiği şeylerden sapmaları düzeltecekti. Dolayısıyla eğitim hem “dikte ediyor hem de yol veriyor”.

Bu, normalde bir öğretmenin müdahale etmemesi ve zorunlu eğitim dayatmaması gerektiği anlamına gelir, ancak bir çocuk – özellikle anaokulu çağındaki bir çocuk – huzursuz, ağlamaklı veya inatçıysa, öğretmenin altta yatan nedeni araması ve ortaya çıkan engeli ortadan kaldırmaya çalışması gerekir.

Anaokulu Cocugunun Yaratici Gelisimi İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları

Anaokulu Çocuğunun Yaratıcı Gelişimi

En önemlisi, öğretmenin dikte etmesi ve yol vermesi, öğretmenin ruh halinden ve kaprislerinden kaynaklanmamalıdır. Davranış, öğretmen ve çocuk arasındaki “üçüncü bir güce”, Hıristiyan bir iyilik ve hakikat fikrine göre ölçülmelidir.

Froebel için okul, “daha ​​fazla veya daha az çeşitlilikte dış bilginin edinilmesi için bir kurum” değildi; aslında, çocuklara ihtiyaç duymadıkları şeyler öğretildiğini düşünüyordu. Bunun yerine okul, öğrencinin “şeylerin içsel ilişkisini” – Tanrı, insan, doğa ve onların birliği anlamına gelen “şeyler” hakkında öğrendiği yer olmalıdır.

Bunu takip eden konular: din, dil ve sanat, doğa tarihi ve biçim bilgisi. Bütün bu konularda dersler öğrencinin ilgi alanlarına hitap etmelidir. Açıktır ki, Froebel’in görüşüne göre okul, kendisini öncelikle bilginin aktarımıyla değil, karakterin gelişimi ve öğrenmek için doğru motivasyonun sağlanmasıyla ilgilenmelidir.

Froebel, çocuk eğitiminde oyuna büyük önem vermiştir. Tıpkı iş ve dersler gibi, oyunlar da çocuğun iç kaderini gerçekleştirmeye hizmet etmelidir. Oyunlar boşa vakit kaybı değildir; bunlar “bir çocuğun gelişimindeki en önemli adım”dır ve çocuğun nasıl geliştiğine dair ipuçları olarak öğretmenler tarafından izlenmelidir.

Froebel, özellikle iyi yönlendirilmiş oyun yoluyla öğrenmeyi teşvik etmek için tasarlanmış, “hediyeler” olarak adlandırdığı, çocuklar için oyuncakların geliştirilmesiyle ilgilendi. Bu hediyeler veya oyuncaklar, toplar, küreler, zarlar, silindirler, katlanır zarlar, bir araya getirilecek ahşap şekiller, katlanacak kağıtlar, kağıt şeritler, çubuklar, boncuklar ve düğmelerden oluşuyordu.

Amaç, biçim, renk, ayırma ve ilişkilendirme, gruplama, eşleştirme vb. ayırt eden temel yargıları geliştirmekti. Öğretmenin rehberliği yoluyla, hediyeler uygun şekilde deneyimlendiğinde, çocuğun doğal iç birliğini her şeyin birliğine bağlarlar (örneğin, küre çocuğa sınırsız bir süreklilik duygusu verir, silindir hem süreklilik hem de süreklilik duygusu verir).

Bir daire içinde oturma pratiği bile, her bireyin kendi içinde bir birlik iken, daha büyük bir birliğin yaşayan bir parçası olduğu yolu sembolize eder. Çocuk, doğasının aslında şeylerin daha büyük doğasıyla birleştiğini hissetmelidir.

Anaokulu Hareketi İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları


Anaokulu Hareketi


Anaokulu eğitimi fikri, 19. yüzyıl için benzersizdi. Küçük çocuklar için daha önce Hollanda, Almanya ve İngiltere’de ortaya çıkan ilk kurumlar, yalnızca ebeveynler çalışırken çocuklara bakmayı amaçlayan refah anaokulları veya gündüz bakım merkezleriyken, Froebel, sosyalleşme veya eğitim sağlama fikrini savundu.

Froebel kindergarten (anaokulu) okulunu kurarken 7 yaşından küçük çocukların oyun ve çeşitli uğraşlar ile psikolojik olarak eğitilmesini amaçladı.

Okulun, yani yetişkinlerin değil, çocukların bir amacı olması gerekiyordu. Müfredat esas olarak üç tür etkinlikten oluşuyordu:

(1) “hediyeler” veya oyuncaklarla oynamak ve çocukları cansız nesnelere alıştırmak için tasarlanmış diğer mesleklerle uğraşmak,

(2) sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda oyun oynamak ve şarkı söylemek. uzuvları ve sesi kullanmanın yanı sıra bir insanlık ve doğa ruhunu aşılama

(3) bitkilere ve hayvanlara sempati uyandırmak için bahçecilik ve hayvanlara bakma.

Bütün bunlar sistematik bir faaliyet olacaktı.

Anaokulunun dört ile altı veya yedi yaş arasındaki çocukların eğitim ihtiyaçlarını oyun aracılığıyla karşılama planı daha sonra yaygın kabul gördü.

Froebel’in 1852’deki ölümünü izleyen 25 yıl boyunca, Avusturya, Belçika, Kanada, Almanya, İngiltere, Hollanda, Macaristan, Japonya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen şehirlerinde anaokulları kuruldu.

Büyük Britanya’da bebek okulu terimi anaokulu planı için korunmuştur ve diğer bazı ülkelerde kreş terimi kullanılmıştır.

ANAOKULU EGITIMININ HEDEFLERI İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları

ANAOKULU EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ


Anaokulu eğitiminin sonunda, öğrenciler bunları yapabilmeli:

DIL SANATLARI İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları


DİL SANATLARI


Okuma
-Sözcük çalışması
• Harf-ses ilişkilerini tanımalı
• Yaşına uygun sözcükleri tanımalı
• Kafiyeli kelimeleri belirleyebilmeli ve oluşturabilmeli
• Bir sorunla karşılaştığında bir okuma stratejisi kullanabilmeli.

-Anlama
• Sözsüz resimler kullanarak bir hikaye anlatabilmeli
• Resimleri kullanarak hikaye olaylarını sıralayabilmeli
• Bir hikayenin karakterlerini, ortamını ve olaylarını tanımlayabilmeli
• Bir hikayede tahminlerde bulunup ve uygun olanı sonu belirleyebilmeli

anaokulu okuma ve yazma İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları

Yazı
-Okunaklı bir şekilde yazabilmeli
• Doğru harf şeklini, boyutunu, aralığını ayarlayabilmeli
• Kendi yazınızı yorumlayabilmeli

Konuşma
• Uygun ses seviyesinde etkili bir şekilde konuşabilmeli
• Sınıf tartışmalarına katılabilmeli
• Konuyla ilgili kalabilmeli


Dinleme


• Konuşmacıya bakarak, oturarak etkili bir şekilde sessizce dinleyebilmeli
• Uygun soruları yanıtlayabilmeli ve sorabilmeli


anaokulu matematik İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları

MATEMATİK

numaralandırma
• Kalıpları tamamlayıp ve üretebilmeli
• 0-20 arasındaki rakamları tanıyıp ve yazabilmeli
• Birer birer sayabilmeli
• 2’den 20’ye kadar ikişer sayabilmeli
• 100’e kadar 1’er, 5’er ve 10’ar sayabilmeli
• 0-30 öncesi ve sonrası sayıları tanımlayabilmeli


Dört İşlemler
• Basit toplama ve çıkarma problemlerini çözebilmeli


Ölçüm
• Değişen nitelikleri kullanarak nesneleri sıralayabilmeli
• Metal paraları tanıyabilmeli
• Saati söyleyebilmeli

anaokulu geometri İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları


Geometri
• Basite şekilleri tanımlayabilmeli


Problem çözme
• Basit grafikleri yorumlayabilmeli
• Toplama ve çıkarma kullanrak sayı öyküleri oluşturabilmeli

anaokulu bilim İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları


BİLİM
• Beş duyu hakkında bilgisi olmalı
• Canlılar hakkında bilgisi olmalı
• Gece ve gündüz gökyüzünün özelliklerini bilmeli


SOSYAL ÇALIŞMALAR
• Her ailenin benzersiz olduğunu kabul etmeli
• Dört farklı mevsimi ayırt edebilmeli
• Dünyanın yuvarlak olduğunu bilmeli
• Yılın aylarını, haftalarını ve günlerini tanıyabilmeli


KİŞİSEL YETENEKLER
• Düzgün renklendirebilmeli

– Ev Adresini bilmeli
• Düzgün kesebilmeli

Ailesinin telefon numarasını bilmeli
• Sol ve sağı tanımlayabilmeli

Doğum gününü bilmeli
• Adını soyadını yazabilmeli

anaokulu spor beden egitimi İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları


BEDEN EĞİTİMİ


-Fiziksel beceriler
• Temel lokomotor ve lokomotor hareket kalıplarını yapabilmeli
• Fiziksel gelişimi iyileştiren aktivitelere katılabilmeli

Fitness
-İşbirliği
• Arkadaşlarıyla işbirliği içinde oynayın
• Temel güvenlik kurallarını bilmeli


SANAT-Kavramları Anlayıp Uygulayabilmeli
• Sıralı sözlü ve görsel yönergeleri izleyebilmeli
• Temel renkleri, şekilleri ve çizgileri tanımlayabilmeli ve kullanabilmeli
• Aletleri ve malzemeleri uygun şekilde kullanabilmeli
• İnce motor becerilerin kullanabilmeli
• Çalışma alanını temizleyebilmeli

anaokulu muzik sanat İstanbul Anaokulları Anaokulu Nedir - İstanbul Anaokulları


MÜZİK
• Basit bir şekilde hareket edebilmeli ve dans edebilmeli
• Sesleri ve seslerimizi kullanma şeklimizi ayırt edebilmeli
• Duyusal kontrastları ayırt edebilmeli – hızlı yavaş,
yüksek yumuşak, uzun kısa, yüksek düşük ve
aynı fark.
• Ritim ve perde için resimli notasyonu okuyabilmeli
• Şarkılar için kelimeleri ve eylemleri sıralayıp ve söyleyebilmeli
• Bir orkestranın seslerini tanımlayabilmeli

Blogdan Yazılar :

 • En İyi 4 Anaokulu Deneyleri – Anaokulu Temel Fizik Kavramları
  Bu dört anaokulu deneyleri listesi, anaokullarının temel fizik kavramlarını öğrenmeleri için tasarlanmıştır. Deneyler bir ilkokulda veya evde yapılabilecek kadar basit. Anaokulunda fizik konularını keşfetmek, çocukların çevrelerindeki dünya hakkında düşünmelerini sağlamanın harika bir yoludur. Ayrıca daha sonra fen ve matematik derslerinde başarı için önemli olacak becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Bu makale, evin çevresinde bulunan malzemelerle yapılabilecek dört deneyi araştırıyor ve daha fazla araştırma için daha fazla kaynağa bağlantılar sunuyor. Fizik Her Yerde, Anaokulunda Bile Fizik her yerde. Bu sadece üniversitelere ayrılmış bir konu değil. Fizik her yerde, anaokulunda bile. Çocuklar her zaman işlerin nasıl yürüdüğünü merak ederler ve etraflarındaki dünyayı keşfetmek … Devamı
 • Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Avantajları Nelere Dikkat Etmeli
  Bu yazımızda okul öncesi eğitimin önemi ve avantajları için nelere dikkat etmeliyiz tartıştık. Çocuklar, son derece müthiş bir şekilde hiçbir bilgileri olmadan dünyaya gözlerini açarlar. Her birey, onların en iyi şekilde eğitim alması için çaba gösterir. Ancak bu eğitimcilik görevini tek başına sürdürmek oldukça zordur. Eğitim kurumları, her koşulda anne ve babalara desteğini sunmaktadır. Anaokulu eğitimi bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Okullar, eğitmenler ve diğer tüm görevli personeller bu önemli görevde ebeveynlerin en büyük yardımcısıdır. Özellikle anaokulu etkinlikleri dahilinde çocuklar pek çok şeyi zaten öğrenmiş oluyor. Anaokulu malzemeleri hakkında fikir edinen çocuklar bu sayede gelişimlerini sağlayabiliyor. Sizler de anaokulu fiyatları … Devamı
 • Anaokulu : Akademik Başarıda Okul Öncesi Eğitim ‘in Rolü
  Okul öncesi eğitim alan çocuklar, dillerini çok daha doğru bir şekilde öğrenirler. Aynı zamanda güzel konuşma becerisi de bu yaşta öğrenilir. Çevreyi, toplumu, insan davranışlarını ve tüm evreni tanımaya başlayan çocuklara anaokulu eğitiminde temel ayrıcalıklar öğretilmelidir. Varlıklar, eşyalar, nesneler, temel takım becerisi, davranışlar, olumsuzluklar ve olumluluklar öğrenilmeye başladığında çocuklarımız 4 ila 6 yaş aralığında olurlar. Anaokulu etkinlikleri dahilinde zaten bu becerilerin temeli atılmaktadır. Üstelik anaokulu malzemeleri yardımıyla ideal bir eğitim görülerek başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Sizler de başarılı sonuçlar için anaokulu fiyatları hakkında bilgi edinip çocuklarınıza bu eğitimi sunmalısınız.  Okul Öncesi Eğitiminin Aile İçi İletişime Etkisi Aile içinde sunulan desteğin … Devamı
 • Beylikdüzü Anaokulu Seçimi
  Beylikdüzü ilçesi yada civarında ikamet ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Beylikdüzü Anaokulu seçimi nasıl olmalı? Beylikdüzü anaokulları arasından nasıl seçim yaparız ? Sorularına cevap aradık. Bir anaokulu seçimi, birçok ebeveyn için çok zor bir karardır; çünkü bu çocuklarının ilk kez akademik bir ortamda bulunması anlamına gelebilir. Popüler tutuma göre, çocuğunuz için doğru okulu seçerseniz, kendisini çok iyi geliştirecektir. Ancak, yanlış olanı seçerseniz, çocuğunuzun hayatında kötü bir iz bırakabilirsiniz. Bu nedenle, nasıl bir anaokulu seçileceğini bilmek gerçekten çok önemlidir. Ne aradığınızı ve hangi soruları sormanız gerektiğini bilirseniz, seçim yapmak daha kolay olacaktır. Beylikdüzü Anaokulları İnternet’i kullanın Yerel okul seçeneklerini araştırmak … Devamı
 • Anaokulu Etkinlikleri
  Çocuklar Okul Öncesinde Ne Öğrenir? Okul öncesi programları akademik açıdan çok yoğun olsa da, daha çok öğrenmekle ilgili değil keşif ile ilgilidir. Okul öncesi müfredatlar bu açıdan çocuğa keşfetmesini sağlayacak ve merakını arttıracak araçlar sunmalıdır. Her anaokulunun seçtiği farklı felsefeler ve müfredatlar mevcuttur. Seçtiğiniz anaokulu felsefesinden bağımsız olarak her anaokulu, erken çocukluk döneminde ince ve kaba motor beceriler üzerine yoğunlaşmalıdır. İnce ve kaba motor becerilerini, sosyal beceriler izler. Bazı anaokulları tuvalet eğitimini tamamlamış çocuklar kabul ederken, bazı anaokulları da bezli çocuk kabul etmektedir. Daha sonra çocuğun durumuna ve yaşına göre, tuvalet eğitimi hem okulda hem de evde başlamalıdır. Anaokulu aynı … Devamı
 • Montessori Eğitim Yöntemi Hakkında Her Şey 2022
  “İnsan kişiliğinin büyüklüğü doğum saatinde başlar.” Maria Montessori Montessori, 20. Yüzyılın en önemli erken dönem eğitimcilerinden biri ve dünyanın dört bir yanındaki küçük çocukların eğitimi üzerinde derin etkilere sahip sınıf uygulamaları ve fikirlerinin yaratıcısıdır. Roma Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren ilk kadın olan Montessori, bugün özel ihtiyaçları olan çocuklar olarak bilinen çocukların eğitimiyle, doktor olarak ilgilenmeye başladı. Roma’da, çalışan ebeveynlerin dezavantajlı çocukları için okullar kurmaya başladığında, çocukların eğitimine bir bilim insanı olarak yaklaştı. Anasınıfı çocuklarını gözlemleme ve potansiyellerini tam olarak başarmaları konusunda onlara yardımcı olacak yollar bulmaya çalıştı. Montessori anaokulunu laboratuvarı olarak kullandı. Dr. Montessori’nin her çocukta büyük bir başarı ile … Devamı